FINNISH SECURITY AWARDS


by Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti

Vuoden 2017 Finnish Security Awards -palkintojen saajat

Vuoden turvallinen organisaatio -palkinto myönnettiin SRV Rakennus Oy:lle. Palkinnon vastaanottivat SRV:n varatoimitusjohtaja Antero Nuutinen (vas) ja turvallisuuspäällikkö Jari Korpisaari.

Raadin perustelut: SRV:n johto on asettanut turvallisuuden ykkösasiaksi. Yhtiö sitouttaa henkilöstönsä turvallisuusohjelmiinsa kannustamalla jokaisen työntekijän aktiivisuutta turvallisen ympäristön kehittämisessä. Yhtiössä hyödynnetään uusinta teknologiaa turvallisuuden ylläpitämisessä. Yhtiö on myös kehittänyt koko rakennustoimialaa, esimerkkeinä keltaisten huomioliivien käyttö, harmaan talouden torjunta, aliurakoitsijakoulutus, prosessien ja pelastamisen hallinta ja työturvallisuusarvioinnit.

Vuoden turvallisuusalan vapaahtoinen -palkinto myönnettiin Vapaaehtoiselle pelastuspalvelulle, Vapepalle. Palkinnon vastaanotti SPR:n valmiuskoordinaattori Arsi Veikkolainen.

Raadin perustelut: Vapepa on yli 50 vuotta yhdistänyt vapaaehtoisten järjestöjen osaamisen viranomaisten tueksi pelastustoimissa maalla, merellä ja ilmassa. Vapepaan kuuluu 52 järjestöä ja yli 10 000 vapaaehtoista. Yhdistys hälytettiin vuonna 2016 apuun 359 kertaa maalle, 274 kertaa merelle ja 54 kertaa ilmaan.

OHTO *-innovaatiopalkinto myönnettiin Are you well? -sovellukselle. Palkinnon vastaanottivat innovaation kehittäneen Comptel Oyj:n ict-liiketoiminnasta ja IoT:sta vastaava johtaja Veli-Pekka Luoma ja Maria Pusa.

* OHTO-innovaatiopalkinto tulee sanoista oikein hyvä turvallisuusoivallus. Se on Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden ja Finnsecurity ry:n perinteinen yhteinen palkinto.

Raadin perustelut: Are you well? -innovaatio on kehitetty pääasiassa ikäihmisten turvallisuuden lisäämiseen. Innovaatio hyödyntää tiedon keruuta, jossa muun muassa algoritmit oppivat ikäihmisestä koko ajan lisää. Algoritmit osaavat erottaa esimerkiksi senkin, kaatuuko ikäihminen vai putosiko vain hänen kännykkänsä lattialle. Innovaatio toimii myös lisäpalveluiden tarjoajille palvelualustana.

Vuoden Turvallisuusyritys -palkinto myönnettiin 247 Satakunnan Turvapalvelut Oy:lle. Palkinnon vastaanottivat toimitusjohtaja Jarkko Heinilä (oik) ja johtaja Hannu Tarkkio.

Raadin perustelut: 247 Satakunnan Turvapalvelut Oy:llä on paljon erittäin tyytyväisiä asiakkaita. Avainhenkilöt ovat mukana turvallisuusalan tutkimuksen kehityshankkeissa ja koulutusten suunnittelussa. Yhtiö tarjoaa harjoittelupaikkoja alalle opiskeleville nuorille kokeneiden työntekijöiden ohjauksessa. Kovasta kilpailusta ja nopeasta kasvusta huolimatta yhtiö toimii terveellä pohjalla kannattavasti ja toimii eettisesti kestävällä pohjalla.

Vuoden turvallisuustutkija -palkinto myönnettiin sotatieteiden tohtorille, Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professorille Jarno Limnéllille. Hän on myös kyberturvallisuuden dosentti Tampereen teknillisessä yliopistossa ja turvallisuuden dosentti Jyväskylän yliopistossa.

Raadin perustelut: Jano Limnéll on tutkinut laajasti ja monipuolisesti kokonaisturvallisuutta, kyberturvallisuutta ja viimeksi nuorten kokemaa turvattomuutta. Hän ohjaa maisteri- ja tohtoriopiskelijoita sekä toimii väitöskirjojen esitarkastajana ja vastaväittäjänä. Hän on julkaissut suuren määrän tieteellisiä artikkeleita, lehtiartikkeleita ja lisäksi kirjoja. Jarno Limnéll on ahkera blogien ja kolumnien kirjoittaja ja on erittäin käytetty puhuja kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa. Hän on merkittävä suomalainen innovaattori, kun digitaalista turvallisuutta on kehitetty maassamme.

Vuoden turvallisuusteko -palkinto myönnettiin maahanmuuttajille suunnatun Mako-koulutuksen käynnistämiselle. Koulutuksen on käynnistänyt Helsingin Pelastusliitto (Helpe) ry. Palkinnon vastaanottivat Andrey Mustonen (vas), Sadek Elwan, Olli-Veikko Kurvinen, Ayaan Hassan, Ahmed Abdulkarian, Nahla Hewidy ja Lasse Wallius.

Raadin perustelut: Maahanmuuttajille suunnattu Mako-koulutus jalkauttaa asumisen ja arjen turvallisuutta hyvin eri taustoista ja kulttuureista tulleiden keskuuteen heidän omalla äidinkielellään. Koulutus aktivoi maahanmuuttajia yhä paremmiksi turvallisuusosaajiksi ja tukee valtioneuvoston tavoitteita maahanmuuttajien integroinniksi osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Koulutuksen on käynyt vuoden aikana jo yli 800 maahanmuuttajaa.

Turvallisuusalan elämäntyöpalkinto myönnettiin 3T Ratkaisut Oy:n johtavalle asiantuntijalle, psykologian tohtorille Marita Hyttiselle.

Raadin perustelut: Marita Hyttinen on vaikuttanut turvallisuuden kehittämiseen jo neljällä vuosikymmenellä ja toimii laaja-alaisesti asiantuntijatehtävissä viranomaisten, yritysten ja järjestöjen kanssa. Hän on kysytty puhuja eri tilaisuuksiin. Hän on tuonut ihmisen psyykkiset ominaisuudet turvallisuusajatteluun mukaan lukuisten yritysten hyödyksi ja on luonut riskienhallintatyökaluja yritysten, vakuutusyhtiöitten ja muidenkin käyttöön. Turvallisuuden parantaminen ja kehittäminen ovat olleet Marita Hyttisen elämäntyön keskiössä.

Vuoden turvallisuuskonsultti -palkinto myönnettiin KPMG Suomi Oy:n osakkaalle ja tietoturvajohtajalle Mika Laaksoselle.

Raadin perustelut: Mika Laaksonen on erittäin arvostettu ja vahva tietoturvavaikuttaja Suomessa ja myös ulkomailla. Hänellä on lukuisia sertifikaatteja omalta alaltaan. Konsultin roolissa hän on toiminut pienissä ja suurissa hankkeissa ja lisäksi kaikissa eri rooleissa, mitä hänen edustamallaan toimialalla on 15 vuoden aikana ollut. Mika Laaksonen on yksi avainhenkilöistä, joka on ollut nostamassa Suomea maailman johtavien kyberturvamaiden joukkoon. Hän toimii esimerkillisenä mallina nuorille alalle pyrkiville konsulteille.

Turvallisuusalan yhteistyön edistäjä -palkinto myönnettiin Elinkeinoelämän keskusliiton yritysturvallisuustoimiston johtavalle asiantuntijalle Mika Sudelle.

Raadin perustelut: Mika Susi on yritysturvallisuuden kehittämisessä ja siitä viestittämisessä ollut aloitteellinen, aktiivinen ja harkitseva toimija. Hän on kysytty esiintyjä erilaisissa tilaisuuksissa ja on yksi keskeisiä henkilöitä elinkeinoelämän ja viranomaisten välisen yhteistyön edistäjänä. Mika Susi on ollut vahvasti mukana myös edunvalvonnassa ja lainsäädäntötyön kehittämisessä.

Vuoden turvallisuuspäällikkö -palkinto myönnettiin Senaatti-kiinteistöjen turvallisuuspäällikölle Tuomas Lehmusmetsälle.

Raadin perustelut:  Tuomas Lehmusmetsä on neljässä vuodessa nostanut turvallisuuden kiinteäksi osaksi valtavan kokoisen työantajaorganisaationsa vuokraus-, ylläpito- ja toimitilapalvelutoimintaa. Hän on lisännyt ammattiosaamistaan monipuolisella turvallisuuskoulutuksella ja työkokemuksella. Hän on ollut luomassa turvallisuusrooleja ja -tiimejä, joiden kautta turvallisuus on saatu olennaiseksi osaksi ison organisaationsa toimintakulttuuria. 

Turvallisuusalan valopilkku -palkinto myönnettiin Turvakolmio Group Oy:n toimitusjohtajalle Timo Lehtiselle.

Raadin perustelut: Timo Lehtinen tekee työtään jatkuvasti positiivisesti ja alati hyvän tuulisena. Hänen positiivinen ja innostava tapansa toimia tarttuu helposti ympärillä oleviin ihmisiin. Timo Lehtinen on aktiivisesti kehittänyt turvallisuusalaa ja muovannut palvelujen tarjontaa sekä sisältöä. Hän on luonteeltaan aito valopilkku.