FINNISH SECURITY AWARDS


by Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti

Palkinnot 2022

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti jakaa yhteistyössä yli 27 organisaation kanssa Finnish Security Awards -turvallisuuspalkinnot seuraavasti:

Vuoden turvallisuuspäällikkö


Jaetaan ansioituneelle Suomessa tai Suomesta käsin toimivalle esimiehelle, joka on määrätietoisesti ja menestyksellisesti tehnyt turvallisuustyötä millä tahansa turvallisuuden tai riskienhallinnan osa-alueella.


Vuoden turvallisuustutkija 


Jaetaan tutkijalle tai tutkijaryhmälle, joka tutkimustyöllään on merkittävästi edistänyt turvallisuuden ymmärrystä ja/tai mahdollistanut uusien turvallisuusratkaisujen kehittämistä.


Turvallisuustyön vapaaehtoinen


Jaetaan vapaaehtoiselle tai vapaaehtoisryhmälle, joka on esimerkillisellä tavalla kunnostautunut jonkin turvallisuuteen liittyvän osa-alueen vapaaehtoistoiminnassa.


Vuoden turvallisuusyritys


Jaetaan turvallisuusalan yritykselle, joka edustaa ja edistää positiivista yritystoimintaa ja tervettä kilpailua sekä kehittää jatkuvasti toimintojaan luoden turvallisuutta ja lisäarvoa asiakkailleen.


Vuoden turvallinen organisaatio


Jaetaan yritykselle tai muulle organisaatiolle, joka on esimerkillisesti järjestänyt turvallisuutensa ja luonut positiivisen turvallisuuskulttuurin.


Vuoden turvallisuusteko


Jaetaan henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai organisaatiolle, joka on yllättänyt positiivisella turvallisuuteen liittyvällä päätöksellä tai teolla. Palkinto voidaan myös antaa epäitsekkäästä ja rohkeasta toiminnasta vaara- tai onnettomuustilanteessa.


OHTO – Oikein hyvän turvallisuusoivalluksen innovaatiopalkinto


OHTO-palkinto on Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden ja Finnsecurity ry:n yhteinen palkinto.
Jaetaan yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on kehittänyt turvallisuusratkaisun, joka yksinkertaistaa tai tehostaa jo olemassa olevia toimintoja ja luo merkittävää lisäarvoa asiakkaille. Oivallus voi olla myös kokonaan uusi innovaatio, palvelu tai ratkaisu.

Vuoden turvallisuuskonsultti 


Jaetaan turvallisuusalalla toimivalle henkilölle, joka on esimerkillisellä tavalla saanut aikaan hyödyllisiä ratkaisuja, erinomaista asiakastyytyväisyyttä, näyttänyt asiakasyrityksilleen tulevaisuuden suuntaa ja tuntee kansainvälisiä suuntauksia.

Elämäntyöpalkinto


Jaetaan turvallisuusalalla yhä toimivalle tai aiemmin toimineelle henkilölle, joka on työuransa aikana edistänyt suomalaista tai kansainvälistä turvallisuutta ja jonka työn katsotaan olevan kiistattomasti merkittävää.


Turvallisuusyhteistyön edistäjä


Jaetaan henkilölle, yritykselle, yhdistykselle tai muulle yhteisölle, joka on luonut uusia toimintamalleja turvallisuusyhteistyön kehittämiseen tai ollut merkittävän aktiivinen toimija yhteistyön toteuttamisessa.


Tulevaisuuspalkinto 


Jaetaan henkilölle, ryhmälle tai muulle yhteisölle, innovaatiolle tai tuotteelle, joka johdattaa parempaan ja turvallisempaan maailmaan.