FINNISH SECURITY AWARDS


by Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti

Palkinnot 2017

Turvalllisuus & Riskienhallinta -lehti jakaa yhteistyössä lähes 30 organisaation kanssa Finnish Security Awards -turvallisuuspalkinnot tänä vuonna seuraavasti:

Vuoden turvallisuustutkija 

Jaetaan tutkijalle tai tutkijaryhmälle, joka tutkimustyöllään on merkittävästi edistänyt turvallisuuden ymmärrystä ja/tai mahdollistanut uusien turvallisuusratkaisujen kehittämistä.

Turvallisuusalan vapaaehtoinen

Jaetaan vapaaehtoiselle tai vapaaehtoisryhmälle, joka on esimerkillisellä tavalla kunnostautunut jonkin turvallisuusalan osa-alueen vapaaehtoistoiminnassa.

Vuoden turvallisuusyritys

Jaetaan turvallisuusalan yritykselle, joka edustaa ja edistää positiivista yritystoimintaa ja tervettä kilpailua sekä kehittää jatkuvasti toimintojaan luoden turvallisuutta ja lisäarvoa asiakkailleen.

Vuoden turvallisuuspäällikkö

Jaetaan ansioituneelle Suomessa tai Suomesta käsin toimivalle esimiehelle, joka on määrätietoisesti ja menestyksellisesti tehnyt turvallisuustyötä millä tahansa turvallisuuden tai riskienhallinnan osa-alueella.

Vuoden turvallinen organisaatio

Jaetaan yritykselle tai muulle organisaatiolle, joka on esimerkillisesti järjestänyt turvallisuutensa ja luonut positiivisen turvallisuuskulttuurin.

Vuoden turvallisuusteko

Jaetaan henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai organisaatiolle, joka on yllättänyt positiivisella turvallisuuteen liittyvällä päätöksellä tai teolla. Palkinto voidaan myös antaa epäitsekkäästä ja rohkeasta toiminnasta vaara- tai onnettomuustilanteessa.

Ohto - Vuoden turvallisuusoivallus

(Ohto-palkinto on Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden ja Finnsecurity ry:n yhteinen palkinto)

Jaetaan yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on kehittänyt turvallisuusratkaisun, joka yksinkertaistaa tai tehostaa jo olemassa olevia toimintoja ja luo merkittävää lisäarvoa asiakkaille. Oivallus voi olla myös kokonaan uusi innovaatio, palvelu tai ratkaisu.

Vuoden turvallisuuskonsultti 

Jaetaan turvallisuusalalla toimivalle henkilölle, joka on esimerkillisellä tavalla saanut aikaan hyödyllisiä ratkaisuja, erinomaista asiakastyytyväisyyttä, näyttänyt asiakasyrityksilleen tulevaisuuden suuntaa ja tuntee kansainvälisiä suuntauksia.

Turvallisuusalan elämäntyöpalkinto

Jaetaan turvallisuusalalla yhä toimivalle tai aiemmin toimineelle henkilölle, joka on työuransa aikana edistänyt suomalaista tai kansainvälistä turvallisuutta ja jonka työn katsotaan olevan kiistattomasti merkittävää.

Turvallisuusalan valopilkku

Jaetaan henkilölle tai ryhmälle, joka on piristävällä tavalla edistänyt turvallisuusalan ilmapiiriä ja yhteishenkeä.

Turvallisuusalan yhteistyön edistäjä

Jaetaan henkilölle, yritykselle, yhdistykselle tai muulle yhteisölle, joka on luonut uusia toimintamalleja turvallisuusalan yhteistyön kehittämiseen tai ollut merkittävän aktiivinen toimija yhteistyön toteuttamisessa.

-----------------

Seuraavat neljä palkintoa eivät ole Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden Finnish Security Awards -palkintoja, mutta myös ne jaetaan Säätytalolla 21.11.2017

Turvallisuuspalkinto 2017

(Finnsecurity ry:n palkinto)

Jaetaan henkilölle, joka on ansiokkaasti edistänyt Finnsecurity ry:n tavoitteita. Voidaan myöntää myös henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävällä tavalla myötävaikuttanut turvallisuusalan kehittämiseen. Finnsecurity ry jakaa tämän oman palkintonsa Finnish Security Awards -gaalassa.

Opinäytepalkinto 2017

(Finnsecurity ry:n palkinto)

Jaetaan turvallisuusalan tutkintoa suorittavalle opiskelijalle ansiokkaasta opinnäytetyöstä. Finnsecurity ry jakaa tämän oman palkintonsa Finnish Security Awards -gaalassa.

Vuoden ansioitunut vartija 2017

(Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry:n palkinto)

Jaetaan ansioituneelle vartijalle. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry jakaa tämän oman palkintonsa Finnish Security Awards -gaalassa.

Suomen Yksityisetsivä- ja Lakitoimistoliitto ry:n kunniamerkit 

Jaetaan ansioituneille yhdistyksen jäsenille. Suomen Yksityisetsivä- ja Lakitoimistoliitto ry jakaa tämän oman palkintonsa Finnish Security Awards -gaalassa.