FINNISH SECURITY AWARDS


by Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti

Palkinnot 2015

Finnish Security Awards -turvallisuuspalkinnot myönnetään seuraavasti:

Vuoden kyberturvallisuustutkija

Jaetaan tutkijalle tai tutkijaryhmälle, joka tutkimustyöllään on merkittävästi edistänyt kyberturvallisuuden ymmärrystä ja/tai mahdollistanut uusien kyberturvallisuusratkaisujen kehittämistä.

Vuoden paloturvallisuusviestijä

Jaetaan henkilölle, yritykselle tai muulle organisaatiolle, joka on määrätietoisella koulutus-, tiedotus- tai muulla toiminnalla edistänyt suomalaista palo- ja pelastusalan osaamista ja ymmärrystä tai kehittänyt uusia tapoja tai menetelmiä tiedon perille menemiseen.

Vuoden turvallisuusyritys

Jaetaan turvallisuusalan yritykselle, joka edustaa ja edistää positiivista yritystoimintaa ja tervettä kilpailua sekä kehittää jatkuvasti toimintojaan luoden turvallisuutta ja lisäarvoa asiakkailleen.

Vuoden turvallinen asuinympäristö

Jaetaan asuinympäristölle, joka on selkeällä tavalla toteuttanut turvallisuusjärjestelynsä ja tehnyt esimerkillisiä toimenpiteitä turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Vuoden turvallisuusteko

Jaetaan henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai organisaatiolle, joka on yllättänyt positiivisella turvallisuuteen liittyvällä päätöksellä tai teolla. Palkinto voidaan myös antaa epäitsekkäästä ja rohkeasta toiminnasta vaara- tai onnettomuustilanteessa.

Ohto - Vuoden turvallisuusoivallus

Jaetaan yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on kehittänyt turvallisuusratkaisun, joka yksinkertaistaa tai tehostaa jo olemassa olevia toimintoja ja luo merkittävää lisäarvoa asiakkaille. Oivallus voi olla myös kokonaan uusi innovaatio, palvelu tai ratkaisu.

Vuoden turvallisuuskonsultti

Jaetaan turvallisuusalalla toimivalle henkilölle, joka on esimerkillisellä tavalla saanut aikaan hyödyllisiä ratkaisuja, erinomaista asiakastyytyväisyyttä, näyttänyt asiakasyrityksilleen tulevaisuuden suuntaa ja tuntee kansainvälisiä suuntauksia.

Vuoden kansainvälinen saavutus

Jaetaan kansainvälisesti toimivalle suomalaiselle turvallisuusalan yritykselle tai henkilölle, joka on tehnyt merkittävän saavutuksen vientiponnisteluissaan tai edistänyt kansainvälistä turvallisuutta.

Turvallisuusalan elämäntyöpalkinto

Jaetaan turvallisuusalalla yhä toimivalle tai aiemmin toimineelle henkilölle, joka on työuransa aikana edistänyt suomalaista tai kansainvälistä turvallisuutta ja jonka työn katsotaan olevan kiistattomasti merkittävää.

Turvallisuusalan valopilkku

Jaetaan henkilölle tai ryhmälle, joka on piristävällä tavalla edistänyt turvallisuusalan ilmapiiriä ja yhteishenkeä.

Turvallisuusalan yhteistyön edistäjä

Jaetaan henkilölle, yritykselle, yhdistykselle tai muulle yhteisölle, joka on luonut uusia toimintamalleja turvallisuusalan yhteistyön kehittämiseen tai ollut merkittävän aktiivinen toimija yhteistyön toteuttamisessa.

Vuoden turvallisuuspalkinto (Finnsecurity ry:n palkinto)

Jaetaan henkilölle, joka on ansiokkaasti edistänyt Finnsecurity ry:n tavoitteita. Voidaan myöntää myös henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävällä tavalla myötävaikuttanut turvallisuusalan kehittämiseen.

Finnsecurity ry jakaa tämän oman palkintonsa Finnish Security Awards -gaalassa.

Vuoden opinnäytetyön palkinto (Finnsecurity ry:n palkinto)

Jaetaan turvallisuusalan tutkintoa suorittavalle opiskelijalle ansiokkaasta opinnäytetyöstä.

Finnsecurity ry jakaa tämän oman palkintonsa Finnish Security Awards -gaalassa.

Vuoden ansioitunut vartija (SVLL ry:n palkinto) 2015

Valinnalla halutaan painottaa ammattitaitoisten vartijoiden ja ennaltaehkäisevän vartioinnin merkitystä ilkivallan ja rikollisuuden estämisessä.

Suomen Vartioliikkeitten Liitto SVLL jakaa tämän oman palkintonsa Finnish Security Awards -gaalassa.