FINNISH SECURITY AWARDS


by Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti

Muut kumppanit 2015

Finnish Security Awards -palkintoprosessissa on yhteistyössä mukana yksitoista turvallisuusalan yhdistystä ja yhteisöä.

ASIS Finland ry

(Vuoden kansainvälinen saavutus)

Kansainväliseen turvallisuuteen keskittynyt yhdistys ja merkittävä yhteiskunnallinen turvallisuusvaikuttaja. Toimii turvallisuusammattilaisten välisenä linkkinä kansainvälisiin verkostoihin tarjoamalla jäsenilleen tietoa, osaamista ja koulutusta. www.asisfinland.org

Finnsecurity ry

(Ohto – Vuoden turvallisuusoivallus)
(Vuoden turvallisuuspalkinto, Finnsecurity ry:n oma palkinto)
(Vuoden opinnäytetyön palkinto, Finnsecurity ry:n oma palkinto)

Turvallisuusalan yhteistoimintayhdistys, joka kehittää jäsentensä ammatillista osaamista ja yhteishenkeä verkostoitumalla, sekä lisää turvallisuuden edistämiseen tähtäävää yhteistyötä muiden turvallisuusalan yhdistysten, yritysten ja viranomaisten kanssa. On toteuttanut turvallisuusalan messutapahtumia jo vuodesta 1978. www.finnsecurity.fi

Suomen Palopäällystöliitto ry

(Vuoden paloturvallisuusviestijä)
(Vuoden turvallinen asuinympäristö)

Valtakunnallinen yhdistys, joka kohottaa jäsenistönsä ammattiosaamista ja edistää ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan valmiutta ennalta ehkäistä onnettomuuksia. Toimii laajalla rintamalla myös onnettomuusriskien hallinnassa erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. www.sppl.fi

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

(Vuoden paloturvallisuusviestijä)
(Vuoden turvallinen asuinympäristö)

Valtakunnallinen pelastus-, turvallisuus- ja väestönsuojelualan asiantuntija- ja palvelujärjestö. Tukee laajasti pelastusalalla toimivia ja muita sisäiseen turvallisuuteen liittyviä järjestöjä ja toimijoita. Tarjoaa yrityksille asiantuntijapalveluita ja koulutusta. www.spek.fi

Suomen Turvaurakoitsijaliitto ry

(Vuoden turvallisuusyritys)

Sadan teknistä suojaamista ja lukkoliiketoimintaa harjoittavan yrityksen muodostama yhdistys. Edustaa jäsenistöään suhteissa viranomaisiin, muihin yhdistyksiin ja ulkopuolisiin. Valvoo hyvien liiketapojen noudattamista ja vastustaa epätervettä toimintaa turvallisuusalalla. www.lukkoliikkeet.fi

Turva-alan Yrittäjät ry

(Vuoden turvallisuuskonsultti)

Edistää turvallisuussuunnittelun ja -asennusten hyvää tasoa. Täydennyskouluttaa ja julkaisee suunnittelu- ja asennuskäytännöt sisältävää Turva-alan tietokansiota. Tuo turvallisuusyritysten näkemykset esille viranomaisille ja edistää turvallisuusalan yleistä toimintaympäristöä yhdessä sidosryhmiensä kanssa. www.turva-alanyrittajat.fi

Turva-XX

(Turvallisuusalan valopilkku)

Laurea-ammattikorkeakoulutaustaisten turvallisuusjohtamisen ammattilaisten ja opiskelijoiden yhteistyö- ja verkostoitumisfoorumi. Suurin osa jäsenistä on työelämässä jo pitempään vaikuttaneita ammattilaisia ja pienempi osa on opintojaan edelleen suorittavia. www.turva-xx.org

Turvallisuusmuseo Kannatusyhdistys ry

(Turvallisuusalan elämäntyöpalkinto 2015)

Kerää turvallisuusalan historiaa talteen verkossa toimivaan virtuaalimuseoon. Taltioi tietoa ja tarinoita laitteista, laitteistoista, dokumenteista, tapahtumista, ihmisistä, yrityksistä, viranomaisista, kirjallisuudesta ja paljosta muusta. Järjestää tapahtumia ja seminaareja. www.turvallisuusmuseo.fi

Työsuojelupäälliköt ry

(Vuoden turvallisuusteko)

Tukee työsuojelupäälliköitä ja -asiantuntijoita työpaikkojen työturvallisuutta, terveyttä ja työhyvinvointia kehitettäessä. Edistää jäsentensä ammatillista osaamista ja yhteisöllisyyttä verkostoitumalla muiden turvallisuusalan järjestöjen, yritysten, viranomaisten ja alan muiden toimijoiden kanssa. www.finnsafe.net

Yrityssuojeluyhdistys ry

(Vuoden turvallisuusteko)

Yleishyödyllinen yhdistys, jonka toiminta pohjautuu ammattitaitoon, luottamukseen ja laajaan yhteistyöverkostoon. Lisää varsinkin käytännön tietoisuutta kaikissa turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Toimii aktiivisena vaikuttajana ja ammatillisena yhteisönä ja edustajana annettaessa lausuntoja esimerkiksi viranomaisille. www.yrityssuojelu.fi

Turvallisuusjärjestöjen foorumi

(Turvallisuusalan yhteistyön edistäjä)

Turvallisuusalan järjestöjen yhteistyöfoorumi, joka kokoaa järjestöjen vetäjät kaksi kertaa vuodessa pohtimaan turvallisuusalan tilannetta, haasteita, ratkaisuja ja tulevaisuudennäkymiä. Foorumin puheenjohtajuus vaihtuu joka kokouksessa. Edistää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.

Foorumiin kuuluvat

ASIS Finland ry, www.asisfinland.org
Avita ry - Audiovisuaalisen ammattiviestinnän toimialaliitto, www.avita.org
Finnsecurity ry, www.finnsecurity.fi
Finanssialan Keskusliitto, www.fkl.fi
Pelastustieto-lehti, Pelastustieto.fi
Secman
Suomen Palopäällystöliitto ry, www.sppl.fi
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, www.spek.fi
Suomen Puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry, http://pia.teknologiateollisuus.fi
Suomen Riskianalyysiseura, http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/riskianalyysiseura
Suomen Riskienhallintayhdistys ry, http://srhy.fi
Suomen Turvaurakoitsijaliitto ry, www.lukkoliikkeet.fi
Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry, www.svll.fi
Sähkösuunnittelijat NSS ry, www.nssoy.fi
Tietoturva ry, www.tietoturva.fi
Turva-alan Yrittäjät ry, www.turva-alanyrittajat.fi
Turva-XX, www.turva-xx.org
Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti, www.turvallisuus.com
Turvallisuusmuseo Kannatusyhdistys ry, www.turvallisuusmuseo.fi
Työsuojelupäälliköt ry, www.finnsafe.net
Yksityisetsivä- ja Lakitoimistoliitto ry, www.yksityisetsiva.fi/2.0/
Yrityssuojeluyhdistys ry, www.yrityssuojelu.fi